Elastyczne poliuretany

Lista produktów:

Nazwa Kolor Czas żelowania [min] Twardość Shore Wytrzymałość dielektryczna
[kV/mm]
Stała dielektryczna ε
(50 Hz)
Współczynnik strat tan δ
(50 Hz)
Oporność skrośna
(1000 V) [Ω·cm]
Karta techniczna
RE 11323-92 czarny - A 26 - 40 - 4.5 (30 Hz) 2x10-² (30 Hz) 1x10¹³ Pobierz
RE 11451A-95 czarny 50 A 47 22 6.0 0.06 1.3x10¹² Pobierz
RE 11501A czarny 25 A 57 21 8.4 4x10-² 1x10¹¹ Pobierz
RE 11633 bursztynowy 55 A 63 30 3.0 (100 Hz) 2x10-² (100 Hz) 7.000x10¹³ Pobierz
RE 11700 transparentny 30 A 70 26 10.5 4x10-² 5x10¹² Pobierz
RE 11820 czarny 10 / 40 A 82 28 3.5 (100 Hz) 2x10-² (100 Hz) 1.000x10¹³ Pobierz
RE 11880-95 czarny 40 A 88 23 7.0 (100 Hz) 6x10-² (100 Hz) 5x10¹³ Pobierz

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu!

+48 732 599 007

powrót