Płyty o wysokiej stabilności wymiarowej

W przypadku oprzyrządowania dla kompozytów oferujemy płyty epoksydowe o bardzo dobrej powierzchni i wysokiej stabilności wymiarowej pod wpływem temperatury i ciśnienia, aby tworzyć prepregowe formy lub części w autoklawie do 130°C. Oferujemy płyty narzędziowe poliuretanowe o gęstości od średniej do wysokiej (od 0,78 do 1,7 kg/dm³), o dużej wytrzymałości mechanicznej i odporności na temperaturę do 100°C w połączeniu z wysoką stabilnością wymiarową. Wspomniane właściwości pozwalają na zastosowanie tych płyt do rozwiązań takich jak: sprawdziany, przyrządy pomiarowe, narzędzia do formowania próżniowego, niskociśnieniowe formy RIM oraz narzędzia do tłoczenia blach.

Lista produktów:

Nazwa Gęstość [g/cm³] Twardość Shore Wytrzymałość na zginanie [MPa] Wytrzymałość na ściskanie [MPa] Odporność temperaturowa [°C] Karta techniczna
LAB 975 NEW 0.70 D 75 30 50 130 Pobierz
LAB 973 0.75 D 73 30 50 125 Pobierz
Prolab 75 0.78 D 73 43 54 85 Pobierz
SikaBlock® M1000 1.0 D 75 48 47 85 Pobierz
LAB 1000 1.67 D 89 100 110 100 Pobierz

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu!

+48 732 599 007

powrót