Systemy do laminowania i pasty

Żywice do laminowania i ogólnego przeznaczenia mogą być stosowane do przesycania różnego rodzaju mat i tkanin (szklane, węglowe), jako spoiwo materiałów sypkich (np. mączka kwarcowa, piasek kwarcowy, proszki i granulaty metalowe) lub jako odlewy.
Żywice do laminowania są stosowane również do wyrobu past laminatowych stosowanych w konstrukcjach wyrobów z żywic epoksydowych takich jak materiały wzmacniające, usztywniające, zastępujące pracochłonne układanie i przesycanie warstw zbrojenia.